AMAETON

el teu conreu, la nostra raó d’esser!

L’empresa Amaeton fou creada per garantir un control complet sobre el resultat final del conreu. L’objectiu perseguit es la qualitat màxima del gra en acord a les necessitats d’us final.

”Oferim als agricultors un servei integral agrícola que consta dels següents puntals bàsics:”

servei agrícola integral

CENTRALITZACIÓ
Amaeton ha ubicat les seves quatre instal·lacions/ centres en llocs neuràlgics a un radial de 50 km al voltant d’Ariéstolas.
EXPERTISING
Amaeton disposa del know-how de quatre enginyers agrònoms tots amb àmplia i llarga experiència en el sector.
SUBMINISTRES
Amaeton ofereix el subministrament de llavor, adobs i fitosanitaris, tots contrastats por l’altíssima qualitat, eficàcia i preu immillorable.
WORK-FORCE
Amaeton posa a disposició dels agricultors personal adequat que pot fer-se càrrec de qualsevol treball agrícola necessari per assolir una bona collita.
MACHINES
Amaeton té un gran catàleg de maquinaria agrícola existent, que ofereix als agricultores en forma de lloguer.
ACQUISITION
Per poder arribar a cobrir las necessitats quantitatives de tot el producte final, Amaeton tracta cada any de buscar i contractar noves terres localitzades a l’àrea d’influència dels quatre centres.